Published News

doc them can ho chung cu Quan 4

https://www.instapaper.com/read/1263500274

nằm hơn đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, Sunshine Horizon có ưu điểm lớn do vị thế "nhất cận thị, nhị cận giang" Với ba mặt hướng sông, liên kế trung tâm quận 1. Đối với Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đầu mối giao thương