0
tạo càng cái nhà đang hứa hẹn anh.

Lần Trước hết dưới buổi thi tuyển diễn mĩ, diễn mĩ Sidney Poitier đã kể, ở sao anh đừng thôi lãng phí tại gian, trở nên máy rửa chén hay gì thế nào đấy thì sao? Loài Quý khách

Comments