0
công trình Rome Diamond Lotus tạo đầy đủ các cơ sở vật chất cao cấp: trung tâm thương mại, giáo dục và săn sóc sức khỏe theo đạt chuẩn quốc tiễn, Nhất là hệ thống công viên trải bên trong công trình. dự án sẽ mau

Comments