0
เมื่อพวกเขาออกมาจากเครื่องสแกนเนอร์แล้วคุณจะสามารถแทนที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เตรียมพร้อมจัดการกับมัน ตรวจทานเพื่อดูว่าสายการบินของคุณมีเครดิตเที่ยวบินในอนาคตสำหรับค่าโดยสารที่น้อยลงหรือเปล่า บางสายการบินจะให้เครดิตแก่คุณในการเดินทางคราวต่อมาถ้าเกิดพวกเขาลงรายการบัญชีค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารที่ต่ำกว่าสำหรับเที่ยวบินเดียวกัน

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments