0
การพยายามให้พอดีกับทุกอย่างที่คุณต้องการในการเดินทางของคุณในกระเป๋าที่มีขนาดนำเอาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย สำหรับในการเพิ่มพื้นที่ว่างให้ลองใช้ถุงสุญญากาศเดินทางสำหรับเสื้อผ้าของคุณ คุณสวมเสื้อผ้าของคุณซิปกระเป๋าและก็ม้วนเพื่อ

Comments