12 đại lý phân phối River Park 1 của Dự án bất động sản Aqua City

http://hectorvqgx931.tearosediner.net/aqua-city-bien-hoa-dong-nai-thu-hut-su-quan-tam-cua-quy-khach-hang

Công ty TNHH Bất động sản WeEstate ký kết hợp tác phân phối dự án với những đại lý dày dạn kinh nghiệm tại thị trường Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 13/5. Lễ ký kết hợp tác giữa WeEstate và 12 đại